Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád letiště

 

Pravidla létání na modelářském letišti Koprník
 
Toto letiště je pronajato Modelářskému klubu Veselá (dále jen “klub”) ev.č. 217 za
úplatu Agropodnikem Kněžmost jako vlastníkem plochy.
 
Létání na tomto letišti je povoleno pouze evidovaným členům klubu MK Veselá a evidovaným hostům klubu MK Veselá.
 
Létání ostatních je povoleno pouze v doprovodu aktivního člena klubu ! V takovém případě je možné využívat nejen plochy, ale i ostatního zářízení, jako jsou stoly a terasa klubového domku.
 
Všichni účastníci létání musí dodržovat základní zásady slušnosti chování na letišti a zároveň zásady bezpečného létání. Jakákoliv modelářská činnost v areálu letiště je podmíněna příslušným pojištěním - členství v SMČR, individuální pojištění ČMMA.
 
Ostatním osobám je bez souhlasu MK Veselá na tyto plochy vstup zakázán. Pokud tento zákaz poruší, činí tak na vlastní riziko a MK Veselá nenese za takové jednání žádnou odpovědnost. 
 
(Pozn: pokud NEJSTE členem klubu nebo registrovaným hostem, volejte na mobil 724623404, nebo pište na e-mail v zápatí provozního řádu a dohodněte si způsob úhrady za létaní, případně detaily členství či hostování. Bez této dohody NENÍ možné klubové letište užívat !)
 
Všichni účastníci létání musí dodržovat základní zásady slušnosti chování na letišti a zároveň zásady bezpečného létání (výňatek ze stanov MK Veselá):
 
Pravidla chování na modelářském letišti:
 
Pohyb osob a vozidel je možný pouze po letištní ploše nebo travnatém pruhu, který k této ploše náleží a tím zabránit poškozování porostů na pozemcích zemědělské společnosti, které s touto letištní plochou bezprostředně sousedí.

1.1 Veškeré lety uskutečněné podle pravidel článku 1 na modelářském letišti jsou považovány za lety tréninkové.

1.2  Modelářskou činnost je možno provozovat pouze za podmínek VMC dle předpisu L2, tzn. začátek půl hodiny před východem slunce a konec půl hodiny po jeho západu a to vzhledem k dané zeměpisné poloze.(Tréninkové lety modelů se nedoporučuje provádět v noci nebo za snížené viditelnosti s ohledem na daný typ modelu.)

1.3  Při příjezdu na letiště a odjezdu z něj vždy zamykejte za sebou vstupní závoru a to i když jste uvnitř areálu letiště.

1.4  Při příchodu na již užívané letiště oznamte ostatním účastníkům pásmo Vaší RC soupravy a v případě užívání pásma 35 a 40 Mhz i číslo Vašeho kanálu.

1.5 V případě vyvěšení tabule s kolíčky kanálů si zkontrolujte volnost Vašeho kanálu.

1.6 PŘED zapnutím Vašeho vysílače si vezměte volný kolík a po vypnutí vysílače ho znova vraťte na tabuli (bod 1.4 a 1.5 neplatí pro 2,4 Ghz).

1.7 Informujte ostatní piloty v případě záletu Vašeho nového modelu, nebo v jiných případech, které se vymykají běžnému létání (zkouška motoru atd.).

1.8 V případě, že jste začátečník, informujte ostatní piloty a požádejte o pomoc, nebo zvýšenou pozornost.

1.9 NIKDY nevstupujte na vzletovou plochu, pokud je jiný model ve vzduchu.

1.10 Vstup na plochu je povolen pouze při startu Vašeho modelu a v případě nutnosti po přistání, při dodržení zásady bodu 1.9.

1.11 Základním pravidlem pro současný let více modelů je povinnost uvědomit pilota, který právě létá, o zamýšleném startu a požádat jej o souhlas se společným létáním.

1.12 Pří pilotování Vašeho modelu stůjte vždy na trávníku přilehlém vzletové ploše u klubového domku a létejte ve vytýčeném letovém prostoru podle přiložené mapy.   PODROBNÁ MAPA ZDE

letovy-prostor-2016.jpg

1.13 Z důvodů zachování vzájemných dosavadních dobrých vztahů s majiteli okolních ploch, klubový výbor žádá všechny své členy o bezpodmínečné dodržování pravidel létání a chování na letišti.

1.14 Při skupinovém létání stůjte blízko sebe (ve skupině) a dejte ostatním vědět o svých úmyslech.

1.15 Přísně se zakazuje létání pod vlivem návykových látek, dále nad diváky, zaparkovanými automobily a stojánkou modelů!

1.16 Na letišti je zakázáno ponechávat nezletilé osoby a zvířata bez dozoru dospělé osoby. Dospělá osoba doprovázející nezletilou osobu nebo zvíře zodpovídá za jejich konání a v případě porušení bezpečnostních zásad na letišti nezletilou osobou nebo zvířetem, budou z prostoru letiště vykázáni.

1.17 V případě, že potřebujete poradit s modelem, jeho ovládáním atp. se můžete obrátit s žádostí o pomoc na ostatní členy klubu. 

1.18 Provoz všech modelů letadel se řídí podle předpisu L2 doplňku X.

1.19 Zálet modelu s turbínou (jet) nebo modelu s letovou hmotností nad 20kg je možný pouze se souhlasem a přítomností alespoň jednoho člena klubového výboru mimo klubovým výborem vyhlášených společných akcí. Pilot musí mít uzavřené pojištění pilota modelu pro tuto hmotnostní kategorii.

1.20 V případě dozrávání agrotechnických plodin na přilehlých zemědělských plochách k letišti si klubový výbor vyhrazuje právo z důvodu předejití případným škodám na majetku třetích osob omezit či zakázat provoz modelů na spalovací turbínu, raketových modelů a dalších pyrotechnických efektů do odvolání.

1.21 Za případné vzniklé škody způsobené provozem modelu letadla plně odpovídá v rámci platných zákonů ČR jeho provozovatel – pilot.

1.22 Každý účastník modelářského provozu či návštěvník letiště je povinen udržovat v areálu pořádek a svoje odpadky si odvézt.

 
Přejeme všem krásné létání a kolik startů, tolik povedených přistání.
 
POZOR: při nedodržení zde uvedených zásad můžete být z letište vykázaní za asistence Policie ČR
 
            Jan Stádník, předseda klubu               stadnik.j@seznam.cz
            Šolc Vladimír, hospodář klubu             solc.lada@seznam.cz

Podmínky pro vystupující piloty na našich akcích :

Vzhledem ke skutečnosti, že od 1.3.2012 vstoupil v platnost nový zákon pro bezpilotní prostředky L2 – Doplněk X, jsme nuceni pro dodržení tohoto dopňku a maximální bezpečnosti všech přítomných osob přijmout tato opatření :
1.      Hmotnost vystupujících modelů (létajících) je omezena na maximální vzletovou do 25kg.
2.      Všichni vystupující piloti musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody. Pro členy SMČR toto řeší hromadná pojistka uzavřená mezi SMČR a Kooperativa pojišťovnou a.s. (bude ověřováno pořadatelem - předložením členského průkazu SMČR s vylepenou známkou pro rok 201X).  Pro nečleny SMČR je podmínkou aktivní účasti (létání) uzavření pojistky odpovědnosti za škody například prostřednictvím ČMMA (pojišťovna ALLIANZ) a bude ověřováno pořadatelem akce - předložením platného certifikátu pojištění pilota pro rok 201X.
3.   Za případné vzniklé škody způsobené provozem modelu letadla plně odpovídá v rámci platných zákonů ČR jeho provozovatel – pilot a plně doporučujeme uzavření vhodné pojistky, nebo minimálně členství ve SMČR.
Děkujeme za pochopení.
Vedení MK Veselá

 

Odkaz na nový předpis ŘLP - L 2  Doplněk X - BEZPILOTNÍ SYSTÉMY, který vstoupil v platnost 1.3.2012